Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/117
Επίπεδο εγγραφής: Τμήμα έργου
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://digitalis.uc.pt/en/livro/hose_laying_rates_forest_firefighting_greece
Δικαιώματα: With the exception of duly identified contributions from authors, all pieces used in the composition of these digital libraries, including texts, images, sounds or any other information, are the property of the UC and are protected by Copyright and Related Rights and by Industrial Property Law. The legal protection of these pieces extends to all reproductions or copies obtained from the content of this portal. Without prejudice to the copyright held by publishers associated to the UC Digitalis Project for contents supplied by them, the compilation of data and contents in UC Digitalis and its availability and presentation are the property of the University of Coimbra. Hence, the use of data-mining tools, robots or similar data extraction and compilation tools for the reuse of substantial parts of the digital libraries is prohibited without written authorization of the UC.  
Χρονολογία: 2014
Θέμα: Forest fires
Δασικές πυρκαγιές
Δημιουργός: Ξανθόπουλος, Γαβριήλ
Κουσαρίδας, Ιωάννης
Xanthopoulos, Gavriil
Τίτλος: Hose laying rates for forest firefighting in Greece
Γλώσσα: Αγγλικά
Λέξεις-Κλειδιά: FirefightingHose laying rateFiresFire suppressionΔασοπυρόσβεσηΠυρκαγιέςΚαταστολή πυρκαγιών
Προσδιοριστής: DOI: dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_155
Περίληψη: Knowledge and models of firefighting are of great importance for decisions on presuppression planning, dispatching of firefighting forces and operational planning of fire suppression. Significant research effort has been devoted to built such knowledge so far. However, all such information has to be interpreted carefully because it can be affected by various local factors. One example of missing information in regard to firefighting performance is the rate of hose laying by ground forces trying to reach and follow the head or flanks of a fire. Such knowledge is necessary for modelling fire suppression in countries such as Greece where direct attack on the flames using water provided by fire trucks is the main ground firefighting method. The study presented here is an experimental effort to identify some of the key factors affecting the hose laying rate and to establish some initial values for commonly encountered situations in Greece. Data were collected by building hose lays in Aleppo pine (Pinus halepensis) forests with shrub understory on mount Hymettus near Athens, Greece. The hose lays were built by professional firefighters on forest roads or trails that did not hinder their movement. The parameters that were varied were a) Number of firefighters (FF); there were 2 or 3 firefighters laying hose in addition to the driver, as is usually the case with firetrucks in Greece b) Site slope (%) (SLOPE); it varied between -28 and 27%, and c) Length of hose lay (LENGTH); three lengths were selected: 100, 200, and 300 m. The trials were timed with a chronometer and a hose laying rate (HLR) was calculated. Multiple linear regression analysis of the data resulted in the following equation:
Εξειδίκευση τύπου : Κεφάλαιο βιβλίου/μονογραφίας/μονογραφικής σειράς
Τίτλος περιέχουσας πηγής: Advances in forest fire research
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: University of Coimbra
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Προσδιοριστικό περιέχουσας πηγής: 978-989-26-0884-6
Αρίθμηση περιέχουσας πηγής: Chapter 5 - Fire Suppression and Safety
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Xanthopoulos Hose Laying rates for forest ff in Greece ICFFR 2014.pdf417.95 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: