Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/196
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Χρονολογία: 2019
Θέμα: Δασικές πυρκαγιές
Δημιουργός: Ξανθόπουλος, Γαβριήλ
Αθανασίου, Μιλτιάδης
Καζάκης, Γεώργιος
Ghosn, Dany
Καούκης, Κωνσταντίνος
Xanthopoulos, Gavriil
Kaoukis, Konstantinos
Τίτλος: Το αντιπυρ και η χρήση του στην Ελλάδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Λέξεις-Κλειδιά: Δασικές πυρκαγιέςΑντιπύρΔασοπυρόσβεσηForest firesBackfireFirefighting
Περίληψη: Το αντιπύρ είναι μια μέθοδος καταστολής των δασικών πυρκαγιών που στηρίζεται στη χρήση φωτιάς που ανάβουν οι δασοπυροσβέστες στον δρόμο μια επερχόμενης πυρκαγιάς με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωσή της. Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από πυρκαγιές όλο και μεγαλύτερης έντασης οι οποίες είναι αδύνατο να αντιμετωπισθούν με άμεση προσβολή του μετώπου, το αντιπύρ αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις ένα σημαντικό εργαλείο δασοπυρόσβεσης που όμως στη χώρα μας δεν μπορεί επισήμως να χρησιμοποιηθεί. Στην εργασία αυτή τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η ύπαρξη της σχετικής γνώσης και η χρήση του κατά τον προηγούμενο αιώνα στη χώρα μας, αλλά και υπό συνθήκες απελπισίας κατά τις μεγα-πυρκαγιές του 2007. Περιγράφεται, επίσης, η σημερινή κατάσταση ως προς τη γνώση και εφαρμογή του και προτείνονται οι απαιτούμενες αλλαγές για το μέλλον ώστε να γίνει ξανά μια νόμιμη και αποτελεσματική επιλογή για τους δασοπυροσβέστες.
Backfire is a forest fire suppression method based on the use of fire by fire-fighters on path of an arriving fire in order to stop its spread. In today's world that is characterized by fires of increasing intensity that cannot suppressed with direct attack of the fire front, backfire is in many cases an important fire-fighting tool which, however, cannot be used officially in our country. In this work we document bibliographically the existence of knowledge on backfire in Greece and its use in practice during the 20th century, but also its use under conditions of despair during the disastrous fires of the 2007 fire season. We also investigate and describe the situation regarding current knowledge on backfire and its application. At the end, we refer to the necessary legal and organizational changes to make backfire a legitimate and effective tool for firefighters.
Εξειδίκευση τύπου : Τεκμήριο συνεδρίου (Άρθρο)
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Είναι μέρος του: 
Σελίδες περιέχουσας πηγής: σελ. 255-267
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές

Εξαγωγή σε: