Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/207
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Χρονολογία: 2015
Θέμα: Δασικές πυρκαγιές
Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών
Forest Fires
Forest management
Δημιουργός: Αθανασίου, Μιλτιάδης
Ξανθόπουλος, Γαβριήλ
Xanthopoulos, Gavriil
Τίτλος: Δασικές Πυρκαγιές σε Μεσογειακούς Θαμνώνες, Φρύγανα και Χορτολίβαδα στην Ελλάδα: Σύγκριση της Παρατηρηθείσας Συμπεριφοράς Πυρκαγιάς με τις Προβλέψεις του Behaveplus
Γλώσσα: Ελληνικά
Περίληψη: Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιοποίηση 95 μετρήσεων του πραγματικού ρυθμού εξάπλωσης (ROSobserved) και 70 μετρήσεων του μήκους φλόγας, πυρκαγιών επιφανείας σε χαμηλούς και υψηλούς θαμνώνες (μακί), φρυγανότοπους αστοιβίδας (Sarcopoterium spinosum) και χαμηλά χόρτα, για σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις συμπεριφοράς πυρκαγιάς του συστήματος BehavePlus. Οι τέσσερεις δασικοί τύποι περιγράφηκαν από τέσσερα αντίστοιχα Ελληνικά Μοντέλα Καύσιμης Ύλης και προέκυψαν τέσσερεις στατιστικά σημαντικές εξισώσεις, που συνδέουν την προβλεπόμενη με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά της πυρκαγιάς και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των προβλέψεων του BehavePlus. Ειδικότερα για τα υψηλά μακί, οι προβλέψεις του BehavePlus ήταν πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές ROSobserved οπότε δεν κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή τους. Αντίθετα, οι προβλέψεις του BehavePlus για τα χαμηλά χόρτα ήταν κατά 50% περίπου χαμηλότερες από τις πραγματικές οπότε εκεί απαιτείται η εφαρμογή της εξίσωσης για την προσαρμογή των προβλέψεων στις αναμενόμενες πραγματικές τιμές του ρυθμού εξάπλωσης των πυρκαγιών. Από την ανάλυση επίσης φαίνεται ότι οι εξισώσεις για τα χαμηλά μακί και την αστοιβίδα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των προβλέψεων του BehavePlus στις αναμενόμενες χαμηλότερες πραγματικές τιμές, όμως εκφράζονται και κάποιες επιφυλάξεις. Όσον αφορά τις προβλέψεις του μήκους φλόγας από το BehavePlus, και για τους τέσσερεις τύπους καύσιμης ύλης παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από τις παρατηρηθείσες τιμές. Ειδικά για τους φρυγανότοπους αστοιβίδας το BehavePlus υποεκτίμησε συστηματικά και σημαντικά το μήκος φλόγας στην περιοχή τιμών γύρω από την τιμή κατωφλίου των 1,2 μέτρων, που είναι το όριο για άμεση προσβολή της φλόγας με χειρωνακτικά εργαλεία. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ασφάλεια των δασοπυροσβεστών και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Εξειδίκευση τύπου : Τεκμήριο συνεδρίου (Άρθρο)
Τίτλος περιέχουσας πηγής: 170 Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο: "Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη", Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 4-7 Οκτωβρίου 2015
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Σελίδες περιέχουσας πηγής: σελ. 176-183
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές

Εξαγωγή σε: