Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/210
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Χρονολογία: 2015
Θέμα: Δασικές πυρκαγιές
Πρόληψη πυρκαγιών
Forest fires
Fire suppression
Δημιουργός: Πλατανάκη, Αναστασία
Μητσόπουλος, Ιωάννης
Ξανθόπουλος, Γαβριήλ
Μαλλίνης, Γεώργιος
Xanthopoulos, Gavriil
Τίτλος: Ανάλυση Απειλής από Δασικές Πυρκαγιές Οικισμών που Βρίσκονται σε Μίξη με Δάση στην Αττική
Γλώσσα: Ελληνικά
Λέξεις-Κλειδιά: Δασικές πυρκαγιέςΚαταστολή πυρκαγιώνForest firesFire suppression
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της απειλής από δασικές πυρκαγιές μεμονωμένων οικισμών και κατοικιών που βρίσκονται σε μίξη με δάση σε μια χαρακτηριστική περιοχή του νομού Αττικής. Με τη χρήση μιας πολύ υψηλής χωρικής ευκρίνειας δορυφορικής εικόνας Quickbird χαρτογραφήθηκαν η καύσιμη ύλη και όλες οι κατοικίες της περιοχής, ενώ μετρήθηκε για την κάθε μια ξεχωριστά η απόστασή της από το κοντινότερο σημείο όπου υπάρχει βλάστηση. Για τον υπολογισμό της χωρικής προσομοίωσης και συγκεκριμένα της εκτίμησης του αναμενόμενου μήκος φλογών των πυρκαγιών αξιοποιήθηκε το ειδικό λογισμικό FlamMap χρησιμοποιώντας ως δεδομένα όλα τα στοιχεία του πυρικού περιβάλλοντος κάτω από τρεις διαφορετικές συνθήκες καύσης (ακραίες, τυπικές και ήπιες). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τις 3480 συνολικά κατοικίες που χαρτογραφήθηκαν στην περιοχή, οι 888 (25,5% επί του συνόλου) κινδυνεύουν και απειλούνται να καταστραφούν σε ενδεχόμενο πυρκαγιών κάτω από ακραίες καλοκαιρινές συνθήκες καύσης. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να βοηθήσουν τόσο κατά τη φάση της πρόληψης, με ειδικό σχεδιασμό και μέτρα για μείωση της επικινδυνότητας, όσο και σε περίπτωση πυρκαγιάς με ειδικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και των κατοικιών.
Εξειδίκευση τύπου : Τεκμήριο συνεδρίου (Αναρτημένη ανακοίνωση)
Τίτλος περιέχουσας πηγής: 17o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο: "Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη", Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 4-7 Οκτωβρίου 2015
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Σελίδες περιέχουσας πηγής: σελ. 746-752
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές

Εξαγωγή σε: