Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/94
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.researchgate.net/publication/237805663_Rehabilitation_of_disturbed_areas_by_mining_activities_in_high_floristic_diver_sity_areas_the_case_of_Mt_Giona
Χρονολογία: 2005
Θέμα: Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών
Rehabilitation of disturbed areas
Δημιουργός: Μάντακας,Γεώργιος
Μπρόφας, Γεώργιος
Γεωργίου, Κυριάκος
Θάνος, Κωνσταντίνος
Mantakas, George
Brofas, George
Τίτλος: Βιολογία σπερμάτων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας κατάλληλων για αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών από μεταλλευτικές δραστηριότητες
Γλώσσα: Ελληνικά
Λέξεις-Κλειδιά: ΑποκατάστασηΒιολογίαΧλωρίδαRehabilitationBiologyFlora
Περίληψη: Στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του πρώτου εκ των συγγραφέων επιλέχθηκε αριθμός ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας από την περιοχή Γκιόνας-Παρνασού για την αποκατάσταση της βλάστησης μετά από εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις. Τα είδη αυτά είναι τα εξής: Centranthus ruber, Epilobium dodonaei, Nepeta spruneri, Scrophularia canina, Melica ciliata, Vincetoxicum hirudinaria subsp. nivale και Rhus coriaria. Στα είδη αυτά διερευνήθηκε η φυτρωτική συμπεριφορά των σπερμάτων τους, μελετήθηκαν στοιχεία της αναπαραγωγικής τους βιολογίας και εξετάστηκε η ανάδυση αρτιβλάστων μετά από σπορά σε γλάστρες στην ύπαιθρο, με υλικό πλήρωσης αποθέσεις στείρων ασβεστολιθικών υλικών από τις εκμεταλλεύσεις βωξίτη. Η διερεύνηση της φυτρωτικής συμπεριφοράς στο εργαστήριο οδήγησε στην εξεύρεση των άριστων συνθηκών φύτρωσης και σε πρωτόκολλα φύτρωσης για κάθε είδος. Η μελέτη της ανάδυσης των αρτιβλάστων στις γλάστρες αποσκοπεί στην εξεύρεση του καλύτερου τρόπου αναπαραγωγής για κάθε είδος: απαίτηση προμεταχείρισης ή όχι, απευθείας σπορά ή παραγωγή φυτών στο φυτώριο και μεταφύτευσή τους στο πεδίο. Η πορεία ανάδυσης των αρτιβλάστων εξαρτάται από το είδος, από την εποχή σποράς και από την αχυροκάλυψη.
Within the framework of the Ph.D. thesis of the first author, a number of native to the Parnassos-Gkiona region species was selected for the rehabilitation of disturbed areas by mining activities. These species are: Centranthus ruber, Epilobium dodonaei, Nepeta spruneri, Scrophularia canina, Melica ciliata, Vincetoxicum hirudinaria subsp. nivale and Rhus coriaria. Seed germination, aspects of their reproductive biology and seedling emergence after sowing in pots under field conditions were studied. The filling material was calcareous spoils derived from bauxite mining. The seed germination study in the laboratory led to the best germination conditions and to the germination protocol for each species. The purpose of seed emergence study is to find the most suitable way for the propagation of each species: need of pretreatments or not, direct seeding or plant production in the nursery and transplantation in the field. Seedling emergence depends on the sowing season and the straw mulching.
Εξειδίκευση τύπου : Τεκμήριο συνεδρίου (Άρθρο)
Τίτλος περιέχουσας πηγής: Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Σελίδες περιέχουσας πηγής: 377-383
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:7.1.1. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
1.1.1. Χλωρίδα
8.1.1. Αρχιτεκτονική Τοπίου

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
βιολογια σπερματων ειδών της ελληνικής χλωρίδας.pdf591.78 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: