Σχετικά


Το Αποθετήριο «Θεόφραστος» αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχει, στην πλειονότητά του, ανοιχτή διαδικτυακή πρόσβαση στο επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων από την ίδρυσή του έως σήμερα. Σκοπός του είναι, παράλληλα με την πληροφόρηση, να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα σε θέματα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.


Πολιτική τεκμηρίωσης στο αποθετήριο


Ο Θεόφραστος αναπτύσσεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και έχει ενσωματώσει θησαυρό εξειδικευμένων δασικών και περιβαλλοντικών όρων, εξασφαλίζοντας αμεσότερη πρόσβαση στην πληροφορία. Δικαίωμα κατάθεσης υλικού έχει μόνο το προσωπικό του ΙΜΔΟ (ερευνητικό και επιστημονικό), ενώ δικαίωμα εγγραφής και χρήσης έχουν όλοι οι εν δυνάμει χρήστες του.


Περιεχόμενο και χρήση

Ο Θεόφραστος περιέχει μελέτες, άρθρα επιστημονικών και εκλαϊκευμένων περιοδικών και συνεδρίων, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές, τεχνικές εκθέσεις, παρουσιάσεις, χάρτες, εικόνες και βίντεο μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, καθιστώντας την πλοήγηση και εύρεση του σχετικού υλικού εύκολη και αποτελεσματική. Πρεσβεύοντας την αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, η πλειονότητα του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμη, ενώ υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις περιορισμών λόγω της πολιτικής που εφαρμόζουν συγκεκριμένοι εμπορικοί εκδότες. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες άδειες δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης, προβολής και αξιοποίησης της δασικής πληροφορίας με σκοπό τη διάδοση και εξέλιξή της.


Χρήστες του Αποθετηρίου

Ο Θεόφραστος απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με τη Δασοπονία και το Φυσικό Περιβάλλον.


Πληροφορίες για το φορέα


Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων είναι ένα από τα αρχαιότερα ερευνητικά Ινστιτούτα στη χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1929 ως Γραφείο Δασικής Έρευνας, στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία. Αργότερα, το 1944 με την επωνυμία «Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών» λειτούργησε ως περιφερειακή μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας. Το 1989, το Ινστιτούτο, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), και μετονομάστηκε ως «Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων». Το 2011, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. συγχωνεύθηκε με τους Οργανισμούς ΟΓΕΕΚΑ – «Δήμητρα», ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT και ΕΛΟΓΑΚ υπό την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα (ΕΛΓΟ - Δήμητρα). Το Ινστιτούτο ανήκει στο νέο οργανισμό, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται μερικώς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το 2014, ο νέος πλέον Οργανισμός ΕΛΓΟ Δήμητρα ενσωματώνει στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων με έδρα τα Ιλίσια Αττικής.
Το ΙΜΔΟ αποτελείται από τα εξής Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Εργαστήριο Δασικής Οικολογίας
 • Εργαστήριο Δασικής Υδρολογίας
 • Εργαστήριο Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας
 • Εργαστήριο Δασοκομικής, Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
 • Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας
 • Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας
 • Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών
 • Εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου
 • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής
 • Εργαστήριο Μελισσοκομίας

Πληροφορίες για τις δράσεις του, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.fria.gr.