Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/170
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Χρονολογία: 1996
Θέμα: Forest management
Forest ecology
Δασική διαχειριστική
Δασική οικολογία
Δημιουργός: Daskalakou, Evangelia
Thanos, Costas
Δασκαλάκου, Ευαγγελία
Τίτλος: Aleppo Pine (Pinus halepensis) Postfire Regeneration: The Role of Canopy and Soil Seed Banks
Γλώσσα: Αγγλικά
Λέξεις-Κλειδιά: Regeneration capacityCone serotinyBradychorySeed rainSeed storageSeed germinationΙκανότητα αναγέννησηςΒραδυχωρία των κώνωνΣπερματική βροχήΑποθήκευση σπερμάτωνΦύτρωση σπερμάτωνΒιωσιμότητα σπερμάτων
Περίληψη: large fraction (26%) of the Greek coniferous forests; this species is an endemic pine of the Mediterra- In Greece, during the last three decades (1964-89), neanR im and well adaptedto fire. Its regeneratioins totalb urneda reasa mountto ana veragoef 29300h ectares accomplishede xclusivelyt hroughs eedst,h us its soil and per year, a large fraction of which (ca. 25%) is Meditercanopys eedb anksa reo f paramounitm portancefo rpostflre raneanp ine forest (Efthymiou 1993).A leppo pine,P inus resilience.C oneo peninga nd seedd ispersawl erei nvesti- ha/epensiso, ne of the major Mediterraneanp ine species, gatedi n unburnedf orestso f Attica (Greece)a nd it was hase volveda daptativem echanismtso wards" catastrophic" found that Pinus halepensist reesm aintain a significant fire events.B eing an obligater eseede(ri .e. being usually percentageo f the yearly conec rop (40-80%)c losed,t hus killed by fire), Aleppo pine dependsfo r its survival upon creatinga persistent,c anopys eedb ank. Full viability of a very powerful regenerativec apacityb asedo n both the enclosed seeds was maintained for at least three years in yearly production of prolific seed crops and the safecanopys torage;m oreover,p reliminaryr esultsc oncerning guarding of seedb anks. In addition, Aleppo pine seed the viability of seedse nclosedw ithin the conesf or four to germination and early seedling establishmenta re both more than 50 years showed a gradual reduction of both final well adapted to exploit the postflre conditions. percentagea ndr ateo f germinationN. everthelessc,o neso f Out of the 95 speciesi n the genusP inus, 23 produce up to 20 yearso f agec ontaineda considerablefr action of serotinousc ones and only six speciesa re considered germinable seeds. On the other hand, Aleppo pine forms obligately pyriscent (Lamont et al. 1991). Aleppo pine, only a short-lived( transient)s oil seedb ank; this bankw as although not included in the latter group, doesp roduce particularly abundant after a fire, as a result of the flre- serotinous cones, i.e. its seeds are produced, stored and induced cone opening. The germinable seed portion, al- protected in the canopy, within the woody cones. Cone though quite important prior to the start of the rainy season, opening and seed release are controlled mostly by enviwasr apidly depleted,a nd at the endo f the rainy seasonit ronmental conditions (high temperaturesa nd low air wasv irtually absentin both burneda nd unburnedf orests. humidity). Nevertheless,a significant portion of seeds Itis therefore concluded thatpostfire Aleppopine seedling remains enclosed within the cones (cone serotiny), thus recruitment takes place almost exclusively during the fIrSt forming a so-called canopy seed bank. Despite the genyear after the fire and depends upon the germination of era! recognition of the occurrence of cone serotiny in seeds in a transient soil bank which is produced by the Aleppo pine (e.g. Moulopoulos 1933, Panetsos 1981, postfIre dispersal of pine seeds stored in the canopy seed Dafis 1987, Klaus 1989, Richardson 1988) it has recently bank.
Εξειδίκευση τύπου : Άρθρο
Τίτλος περιέχουσας πηγής: International Journal of Wildland Fire
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Αρίθμηση περιέχουσας πηγής: vol.6, no.2
Σελίδες περιέχουσας πηγής: pp. 59-6
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:4.1.1. Δασική Διαχειριστική
4.1.2. Δασική Οικονομική
5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές
7.1.1. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Daskalakou Thanos IJWF 1996.pdf1.43 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: