Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12038/208
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Χρονολογία copyright: 2015
Χρονολογία: 2015
Θέμα: Δασικές πυρκαγιές
Forest fires
Δημιουργός: Μητσόπουλος, Ιωάννης
Τραπάτσας, Π.
Ξανθόπουλος, Γαβριήλ
Xanthopoulos, Gavriil
Τίτλος: Σύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών σε Δάση Μεσογειακών Κωνοφόρων
Γλώσσα: Ελληνικά
Λέξεις-Κλειδιά: Δασικές πυρκαγιέςForest fires
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός ΣYστήματος διαχείρισης ΠΥρκαγιών σε ΔΑση μεσογειακών κωνοφόρων (ΣΥΠΥΔΑ), το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή και επιτρέπει στον τελικό χρήστη να εφαρμόζει διάφορα σενάρια του πυρικού περιβάλλοντος (μετεωρολογία, τοπογραφία, καύσιμη ύλη) για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της καύσιμης ύλης σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης, την πρόβλεψη και πρόγνωση της συμπεριφοράς του πυρός, όπως επίσης και την εφαρμογή και αξιολόγηση διάφορων χερισμών της καύσιμης ύλης για την αποτροπή ή/και μείωση της έντασης των πυρκαγιών στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα. Η επιχειρησιακή εφαρμογή του συστήματος μέσω ενός φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος τόσο σε Windows όσο και για tablets και smartphones θα επιτρέπει στους δασολόγους ερευνητές, στους υπαλλήλους της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στους ιδιώτες μελετητές να αξιολογούν τη πυροεπικινδυνότητα των συστάδων και το ενδεχόμενο για έναρξη και διάδοση καταστροφικών πυρκαγιών, ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη μείξης δασών-κατοικιών.
Εξειδίκευση τύπου : Τεκμήριο συνεδρίου (Άρθρο)
Τίτλος περιέχουσας πηγής: 170 Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο: "Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη", Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 4-7 Οκτωβρίου 2015
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Σελίδες περιέχουσας πηγής: σελ. 166-175
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές

Εξαγωγή σε: